08090401
System Support Engineer
Tilburg
1. Algemeen
De System Support Engineer is werkzaam binnen de afdeling ICT.
De functionaris is verantwoordelijk voor het operationeel houden van alle binnen het EDC gebruikte systemen. Ook gebruikersvragen dienen door deze persoon afgewikkeld te worden. Daarnaast heeft de system support engineer een adviserende rol met betrekking tot aanschaf van nieuwe technologieŽn. Verder is hij in staat om allerlei soorten rapportages voor de gebruikersgroep te creŽren.

2. Hoofdtaken
2.1 Het operationeel houden van de diverse systemen;
2.2 Het ondersteunen van gebruikers;
2.3 Het inzetten van automatisering om de gebruikersgroep te ondersteunen;

Uitwerking van de hoofdtaken:
Ad 2.1 Het operationeel houden van de diverse systemen, hetgeen onder meer inhoudt:
- Het verrichten van (softwarematige) onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden;
- Het mede opstellen, in/ uitvoeren van operationele- en beveiligingsprocedures;
- Het installeren van 'hardware' en 'software';
- Het bewaken/ 'monitoren' van conditie/ 'performance' van de systemen;
Het testen en doorvoeren van programma wijzigingen.

Ad 2.2 Het ondersteunen van gebruikers, hetgeen onder meer inhoudt:
- Het afhandelen van gebruikersvragen en rapporteren ervan naar ICT Manager;
- Het opleiden/trainen van gebruikers;
- Het in beeld brengen van mogelijkheden van nieuwe software.

Ad 2.3 Het inzetten van automatisering om de gebruikersgroep te ondersteunen, hetgeen onder meer inhoudt:
Het genereren van diverse rapportages met behulp van o.a. queries- ;
- Het ontwerpen van programma's ter ondersteuning van de gebruikers;
- Het onderzoeken van alternatieve oplossingen bij vervanging of uitbreiding van equipement.

3. Competenties en arbeidsomstandigheden
De volgende competenties zijn noodzakelijk:
1. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid / gespreksvaardigheid;
2. Doorzettingsvermogen / resultaatgerichtheid;
3. Samenwerken / luisteren;
4. Flexibiliteit / aanpassingsvermogen;
5. Discipline / loyaliteit / integriteit;
6. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
7. Initiatief / zelfstandigheid / proactief handelen;
8. Leervermogen / stressbestendigheid;
9. Probleemoplossend / probleemanalyse;
10. Assertiviteit / organisatie sensitiviteit;
11. Taakgericht leiderschap / delegeren;
12. Plannen en organiseren;
13. Besluitvaardig;
14. Creativiteit/ vindingrijkheid.

Vast
FTE
z.s.m.